Giới thiệu

Điện thoại: (84.4) 39 746900
Hỗ trợ email
Tôn chỉ kinh doanh

SỨ MỆNH
Nâng cao lợi ích của khách hàng bằng sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất để góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của thị trường chứng khoán Việt Nam.

TẦM NHÌN
Trở thành công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, một ngân hàng đầu tư vững mạnh.

GIÁ TRỊ
Coi khách hàng là yếu tố trọng tâm, VietinBankSc không ngừng hoàn thiện và nỗ lực hết mình để đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.
Tính Chuyên nghiệp được khẳng định bằng hiệu quả công việc của VietinBankSc.
Chúng tôi cam kết Tuân thủ Chuẩn mực Đạo đức Nghề Nghiệp bởi đó là nền tảng tạo nên niềm tin và sự hài lòng cho khách hàng.