Góc nhà đầu tư

Hướng dẫn sử dụng SMS


Dịch vụ nhắn tin SMS:                                                                                 

 

Sử dụng dịch vụ nhắn tin SMS của VietinBankSc, Quý khách hàng có thể nhận được thông báo kết quả khớp lệnh nhanh chóng, chính xác ngay sau khi lệnh được khớp. Quý khách hàng có thể tra cứu số dư tiền và chứng khoán tức thời, tra cứu thông tin kí quỹ của tài khoản kí quỹ, được thông báo lịch thực hiện quyền của cổ phiếu có trong danh mục, các thay đổi về phí, và các thay đổi khác liên quan tới Quý khách hàng.

Để đăng ký sử dụng dịch vụ nhắn tin SMS, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

 

Trụ sở chính:

Phòng Dịch vụ Chứng khoán

306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3974 1770   Fax: (84-4) 3974 6913

Email:  dvck@vietinbanksc.com.vn

 

Chi nhánh TP. HCM

Phòng Môi giởi- Lưu ký

49 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại:  (84.8) 38209987; Fax: (84.8) 38200921
Email: 
moigioiHCM@vietinbanksc.com.vn

 

Phòng Giao dịch Cao Thắng

41 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38329972 - Fax: (08) 38329967

 

Lưu ý: Kể từ ngày 5/1/2011, VietinBankSc nâng cấp hệ thống giao dịch để các nhà đầu tư có thể giao dịch kí quỹ theo quy định của UBCK, vì vậy các {Số tài khoản} trong các dịch vụ tin nhắn dưới đây sẽ là 7 chữ số, thay vì 6 chữ số như trước:

      -       Với tài khoản thường sẽ kết thúc bằng kí tự 1, với tài khoản kí quỹ sẽ kết thúc bằng kí tự 6, ví dụ nếu tài khoản của nhà đầu tư là 007C101234 thì Số tài khoản thường là 1012341 và Số tài khoản kí quỹ là 1012346.

      -       Số tài khoản dùng trong các dịch vụ SMS sẽ không bao gồm mã lưu ký, ví dụ sẽ là 1012341 thay vì 007C1012341.

 

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ: 
 

1. Thông báo kết quả khớp lệnh (Mã số: SMS_01):

Tính năng: Thông báo tự động và liên tục tình trạng khớp lệnh trên tài khoản của khách hàng

 

Tin trả về

Diễn giải

Ket qua khop lenh VietinBankSc. Tai khoan: 007C1234561. Mua: CTG, Khoi luong khop: 1000, Gia khop TB: 19, Thoi gian khop: 09:36:30. Ngay: 15-10-2010

Tài khoản 1234561 vừa khớp lệnh mua 1000 CTG với giá 19

Ket qua khop lenh VietinBankSc. Tai khoan: 007C1234561. Ban AGR, Khoi luong khop: 1000, Gia khop TB: 12.7, Thoi gian khop: 09:38:25. Ngay: 15-10-2010

Tài khoản 1234561 vừa khớp lệnh bán 10000 AGR với giá 12.7

 

2. Tra cứu thông tin số dư tiền và chứng khoán (Mã số: SMS_02):

Tính năng: Tra cứu số dư tiền, chứng khoán trên tài khoản của khách hàng      

 

Soạn tin:          CTS  SD    gửi đến        8149

 

hoặc                 CTS  SD {Số tài khoản}     gửi đến        8149

 

 

Cú pháp tin nhắn gửi đi

Tin trả về

Diễn giải

CTS SD

 

Hoặc

 

CTS SD Số_tài_khoản

 

Ví dụ: CTS SD 1234561

Tai khoan: 007C1234561. So du tien: 10.000.000d; han muc giao dich: 20.000.000d, chung khoan co the giao dich: HPG: 1000, ACB: 200, …; cam co: SSI: 1000; han che chuyen nhuong: PVI: 2000, SSI: 3000

Tài khoản 1234561: số dư tiền: 10.000.000đ; Hạn mức giao dịch: 20.000.000 đồng, chứng khoán có thể giao dịch: HPG: 1000, ACB: 200,…; cầm cố: SSI:1000; hạn chế chuyển nhượng: PVI: 2000; SSI:3000

 

3. Tra cứu thông tin kí quỹ (đối với các tài khoản kí quỹ) (Mã số: SMS_03):

Tính năng: Tra cứu thông tin kí quỹ

 

Soạn tin:          CTS  TTKQ    gửi đến   8149

 

hoặc                 CTS  TTKQ     {Số tài khoản kí quỹ}  gửi đến    8149

 

Lưu ý: {Số tài khoản kí quỹ}  là số có 7 chữ số kết thúc bằng số 6

 

 

Cú pháp tin nhắn gửi đi

Tin trả về

Diễn giải

CTS TTKQ

 

Hoặc

 

CTS TTKQ Số_tài_khoản_kí_quỹ

 

CTS TTKQ 1234566

Tai khoan: 007C1234566, so du tien: 0d; tien co the rut: 0d; suc mua toi da: 5,000,000d; tong no: 10,500,000d; von can bo sung: 0d; so du chung khoan co the giao dich: VIG: 2000,WSS: 5600

Tài khoản kí quỹ của khách hàng 007C123456. Số dư tiền: 0đ. Số tiền có thể rút: 0đ. Sức mua tối đa: 5,000,000đ. Số tiền đang nợ mua chứng khoán: 10,500,000đ. Số tiền cần bổ sung do giảm giá chứng khoán: 0đ. Số dư CK có thể giao dịch: VIG: 2000,WSS: 5600

 

4. Tra cứu thông tin số dư chứng khoán (Mã số: SMS_04):

Tính năng: Tra cứu số chứng khoán trên tài khoản của khách hàng

Soạn tin:     CTS  SDCK              gửi đến   8149

 

hoặc            CTS  SDCK {Số tài khoản}    gửi đến     8149

 

 

Cú pháp tin nhắn gửi đi

Tin trả về

Diễn giải

CTS SDCK

 

Hoặc

 

CTS SDCK Số_tài_khoản

 

Ví dụ: CTS SDCK 1234561

Tai khoan: 007C1234561, co the giao dich: HPG: 1000, ACB: 200, …; cam co: SSI: 1000; han che chuyen nhuong: PVI: 2000, SSI: 3000

Tài khoản 1234561, có thể giao dịch: HPG:1000, ACB: 200,…; cầm cố: SSI:1000; hạn chế chuyển nhượng: PVI: 2000, SSI: 3000

 

5. Tra cứu kết quả khớp lệnh trong ngày (Mã số: SMS_05):

Tính năng: Tra cứu kết quả khớp lệnh Mua/Bán trong ngày giao dịch

 

Soạn tin:          CTS  KQKL    gửi đến   8149

 

hoặc                 CTS  KQKL  {Số tài khoản}  gửi đến    8149

 

 

Cú pháp tin nhắn gửi đi

Tin trả về

Diễn giải

CTS KQKL

 

Hoặc

 

CTS KQKL Số_tài_khoản

 

Ví dụ: CTS KQKL 1234561

Tai khoan: 007C1234561. Tong hop ket qua khop lenh ngay 18/10/2010: Mua HPG: KL khop 12000, gia khop TB 39.1; Ban ACB: KL khop 1200, gia khop TB 27.5; …

Tài khoản 1234561. Tổng hợp kết quả khớp lệnh ngày 18/10/2010: Mua HPG: KL khớp: 12000, giá khớp TB 39.1; Bán ACB: KL khớp 1200, giá khớp TB 27.5

 

6. Đăng ký/hủy đăng ký nhận tin nhắn thông báo kết quả khớp lệnh (Mã số: SMS_06):

Tính năng: Với các khách hàng đã đăng ký dịch vụ SMS với VietinBankSc thì có thể nhắn tin theo cú pháp này để đăng ký/hủy đăng ký nhận tin nhắn thông báo kết quả khớp lệnh

      -       Đăng ký nhận tin nhắn thông báo kết quả khớp lệnh:

             Soạn tin:          CTS  DKKQKL {Số tài khoản}  gửi đến   8149    

      -       Hủy đăng ký nhận tin nhắn thông báo kết quả khớp lệnh:

             Soạn tin:          CTS  HUYDKKQKL {Số tài khoản}  gửi đến   8149

Sau khi Quý khách hàng gửi tin nhắn hệ thống sẽ gửi tin nhắn phản hồi về kết quả đăng ký.

 

7. Đăng ký/hủy đăng ký nhận tin nhắn thông báo biến động số dư (Mã số: SMS_07):

Tính năng: Với các khách hàng đã đăng ký dịch vụ SMS với VietinBankSc thì có thể nhắn tin theo cú pháp này để đăng ký/hủy đăng ký nhận tin nhắn thông báo biến động số dư  

 

       -       Đăng ký nhận tin nhắn thông báo biến động số dư:

             Soạn tin:          CTS  DKBDSD {Số tài khoản}  gửi đến   8149

      -       Hủy đăng ký nhận tin nhắn thông báo biến động số dư:

             Soạn tin:          CTS  HUYDKBDSD {Số tài khoản}  gửi đến   8149

Sau khi Quý khách hàng gửi tin nhắn hệ thống sẽ gửi tin nhắn phản hồi về kết quả đăng ký.

 

8. Thông báo biến động số dư (Mã số: SMS_08):

Tính năng: Thông báo cho khách hàng khi phát sinh các giao dịch làm thay đổi số dư tiền, chứng khoán của tài khoản.

Ví dụ:

Tin trả về

Diễn giải

VietinBankSC, Ngay 25/11/2011, TK: 0001231, GD: -2,000,000 VND, SDC: 58,968,740 VND, ND: RUT TIEN (Ghi chu: kh rut tien)

Tài khoản 0001231 rút 2,000,000 VND, số dư sau khi rút: 58,968,740 VND

VietinBankSC, Ngay 07/12/2011, TK: 0066661, GD: +34,035,457 VND, SDC: 127,910,380 VND, ND: UNG TRUOC TIEN BAN CK

Tài khoản 0066661 vừa ứng trước tiền bán chứng khoán có giá trị bằng 34,035,457 VND, số dư cuối sau khi ứng: 127,910,380 VND

 

 

Lưu ý: Một số điện thoại có thể đăng ký cho nhiều số tài khoản. Nếu khi gửi tin nhắn ko có số tài khoản thì lấy tài khoản đầu tiên tìm thấy trong danh sách tương ứng số điện thoại đó, KH nào có số điện thoại chỉ đăng ký cho 1 tài khoản sẽ ko phải nhập mã tài khoản khi nhắn tin.

Các mục tra cứu trên, {Số tài khoản}{Số tài khoản kí quỹ}  là số có 7 chữ số kết thúc bằng số 1 với tài khoản thường, kết thúc bằng số 6 với tài khoản kí quỹ. Nếu nhà đầu tư nhắn theo cú pháp cũ với 6 chữ số sẽ hiểu mặc định là tài khoản thường.

Phí áp dụng cho mỗi tin nhắn: VietinBankSc không tính phí đối với các tin nhắn gửi đi từ VietinBankSc đến cho Quý khách, đối với các tin nhắn Quý khách gửi đến tra cứu số dư thì Quý khách sẽ phải trả phí 1000đ/1 tin nhắn cho Công ty viễn thông.