Góc nhà đầu tư

Hướng dẫn giao dịch trực tuyến

 


 

Dịch vụ giao dịch trực tuyến  
 
Để đăng ký sử dụng dịch vụ Giao dịch trực tuyến, Quý khách vui lòng liên hệ:
Phòng Môi giới chứng khoán
Công ty Chứng khoán Công thương
306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 39 746900
Fax: (84.4) 39 747572
Email: moigioichungkhoan@vietinbanksc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh
49 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh. : 
Điện thoại: (84.8) 38 209987
Fax: (84.8) 38 200921
Email: moigioiHCM@vietinbanksc.com.vn
 
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng giao dịch trực tuyến
 
 

1. Phần mềm giao dịch trực tuyến Trade Pro

    Địa chỉ truy cập: https://trading2.vietinbanksc.com.vn/

    Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm giao dịch trực tuyến Trade Pro                                                         

 

    Tải phần mềm cài đặt giao dịch trực tuyến tự động                                                                                      
    Nếu cài đặt tự động bị lỗi, ban có thể tải file sau đây và làm theo các bước như hướng dẫn 

    Tải tài liệu tổng hợp lỗi và hướng dẫn khắc phục Trade Pro                                                                                

 


2. Phần mềm giao dịch trực tuyến Easy Trade

    Địa chỉ truy cập: https://trading.vietinbanksc.com.vn/

    Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm giao dịch trực tuyến Easy Trade                                         

3. Bản công bố rủi ro giao dịch trực tuyến                                                                       

                

Trong trường hợp cần hỗ trợ kĩ thuật, xin quý khách vui lòng liên hệ:
    Phòng Công nghệ Thông tin
    Điện thoại: 04.3974 1771, 04.3974 7571
    Email: it@vietinbanksc.com.vn