Tin tức chi tiết

PFL: Thay đổi thời gian thanh toán cổ tức
HNX - 25/12/2013 3:28:00 CH        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
PFL 3,50 -2,78%

Căn cứ công văn số 10059/VSD-ĐKngày 20/12/2013 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền của cổ phiếu PFL (ngày ĐKCC: 09/01/2012) như sau:


- Ngày thanh toán cổ tức đã thông báo tại công văn số 4958/VSD-ĐK ngày 20/6/2013 của VSD: 31/12/2013
- Ngày thanh toán cổ tức điều chỉnh: 30/6/2014
- Lý do điều chỉnh: Công ty chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán cổ tức do việc thu hồi vốn, công nợ và việc thoái vốn tại các dự án của Công ty chưa đạt được theo kế hoạch đã đề ra nên Công ty chưa cân đối đủ nguồn tiền để thanh toán cổ tức.

Tin mới hơn
18:03 KSH: Nghị quyết HĐQT số 56 về việc hợp tác kinh doanh
17:58 APC: Phát hành cổ phiếu cho Cán bộ CNV theo chương trình ESOP
17:57 VIC: Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn CTCP Đầu tư và Phát triển Sinh Thái
17:49 VNL: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Nguyễn Thành Nam
17:46 CII: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB CTCP ĐT HTKT Vinaphil
17:43 KSD: Kết quả triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 1 và thông báo mời họp lần 2
17:42 HQC: Đính chính giải trình trong công văn số 19
17:41 PTL: Giải trình ý kiến của kiểm toán
17:40 SFI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Bùi Quang Cảnh
17:39 STT: Quyết định bổ nhiệm TGĐ
Tin cũ hơn
25/12 PVS: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc đối với ông Lê Cự Tân
25/12 GMD: VI FUND II, L.P - đăng ký bán 1.036.990 CP
25/12 GMD: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn Market Vectors ETF
25/12 HAG: Nghị quyết HĐQT về việc xử lý cổ phiếu lẻ và phân phối tiếp cổ phiếu An Phú
25/12 FDC: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt
25/12 MDG: Thay đổi người đại diện phần vốn nhà nước
25/12 PNJ: Ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt
25/12 SSI: Thay đổi người đứng đầu chi nhánh Hà Nội và chi nhánh Mỹ Đình
25/12 TDC: Lê Thị Diệu Thanh - Thành viên BKS - đã mua 40.000 CP
25/12 SEC: Điều lệ công ty
Tin tức quan trọng
Tìm kiếm tin tức Công bố thông tin
Cập nhật thị trường
VN-INDEX 636,65 +4,62 / +0,73%
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH