Tin tức chi tiết

PFL: Thay đổi thời gian thanh toán cổ tức
HNX - 25/12/2013 3:28:00 CH        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
PFL 1,60 0,00%

Căn cứ công văn số 10059/VSD-ĐKngày 20/12/2013 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền của cổ phiếu PFL (ngày ĐKCC: 09/01/2012) như sau:


- Ngày thanh toán cổ tức đã thông báo tại công văn số 4958/VSD-ĐK ngày 20/6/2013 của VSD: 31/12/2013
- Ngày thanh toán cổ tức điều chỉnh: 30/6/2014
- Lý do điều chỉnh: Công ty chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán cổ tức do việc thu hồi vốn, công nợ và việc thoái vốn tại các dự án của Công ty chưa đạt được theo kế hoạch đã đề ra nên Công ty chưa cân đối đủ nguồn tiền để thanh toán cổ tức.

Tin mới hơn
30/07 PGI: Nghị quyết HĐQT tháng 04.2015
30/07 SAM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB CTCP ĐTThương Mại và XNK HFC Việt Nam
30/07 Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T: Bổ sung và hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết
30/07 HTI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Nguyễn Hồng Ninh
30/07 DXG: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 13
30/07 HPG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Forum One - VCG Partners Vietnam Fund
30/07 TSC: Nghị quyết HĐQT về việc cử người đại diện vốn góp
30/07 MBB: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
30/07 DCM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan đến CĐNB Nguyễn Ngọc Hạnh
30/07 CYC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015
Tin cũ hơn
25/12 PVS: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc đối với ông Lê Cự Tân
25/12 GMD: VI FUND II, L.P - đăng ký bán 1.036.990 CP
25/12 GMD: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn Market Vectors ETF
25/12 HAG: Nghị quyết HĐQT về việc xử lý cổ phiếu lẻ và phân phối tiếp cổ phiếu An Phú
25/12 FDC: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt
25/12 MDG: Thay đổi người đại diện phần vốn nhà nước
25/12 PNJ: Ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt
25/12 SSI: Thay đổi người đứng đầu chi nhánh Hà Nội và chi nhánh Mỹ Đình
25/12 TDC: Lê Thị Diệu Thanh - Thành viên BKS - đã mua 40.000 CP
25/12 SEC: Điều lệ công ty
Tin tức quan trọng
Tìm kiếm tin tức Công bố thông tin
Cập nhật thị trường
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH