Tin tức chi tiết

HLD: Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành
HNX - 28/10/2013 3:56:00 CH        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
HLD 18,30 -2,14%

Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành

Tin mới hơn
28/07 HNX: Nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán CTCP Dầu thực vật Sài Gòn
28/07 CHP: 31/07/2015 là ngày giao dịch đầu tiên 5.999.511 cổ phiếu niêm yết bổ sung
28/07 CTT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
28/07 DGC: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 8.709.766 cổ phiếu
28/07 SHI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan đến CĐNB Lê Văn Ngà
28/07 SHI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Đàm Quang Hùng
28/07 BT6: Giải trình chênh lệch LNST Công ty mẹ quý 2.2015 giảm so với cùng kỳ năm trước
28/07 SFG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015
28/07 SFI: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 26
28/07 ITD: Giải trình ý kiến kiểm toán BCTC năm 2014
Tin cũ hơn
28/10 VFMVF4: Thông báo hủy niêm yết chứng chỉ quỹ
28/10 BSC: Công bố thông tin về việc không còn đầu tư vào công ty liên kết
28/10 CTX: Thay đổi nhân sự
28/10 CTX: Thay đổi nhân sự
28/10 NHC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
28/10 S55: Đại hội cổ đông bất thường năm 2013
28/10 SJ1: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
28/10 SDP: Nghị quyết Hội đồng quản trị
28/10 SNG: Nghị quyết HĐQT
28/10 VNM: Nguyễn Ngọc Khánh - CĐNB - đã bán 100.000 CP
Tin tức quan trọng
Tìm kiếm tin tức Công bố thông tin
Cập nhật thị trường
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH