Tin tức chi tiết

HLD: Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành
HNX - 28/10/2013 3:56:00 CH        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
HLD 25,10 0,40%

Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành

Tin mới hơn
17:23 FIT: Nghị quyết Hội đồng quản trị
17:20 SDY: Tổng công ty Sông Đà - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 2.400.000 CP
17:18 VC6: Hoàng Duy Hải - Thành viên BKS - đã mua 13.775 CP
17:16 E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tại ngày 03/03/2015
17:15 VNR: Mai Xuân Dũng - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 43.000 CP
17:15 IVS: Xiang Qing Song - Ủy viên HĐQT - đã mua 500.000 CP
17:15 E1VFVN30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 03/03/2015
17:14 BSC: Nguyễn Thi Giang - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP
17:13 B82: Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4-CTCP - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 1.527.000 CP
17:12 DAC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Tin cũ hơn
28/10 VFMVF4: Thông báo hủy niêm yết chứng chỉ quỹ
28/10 BSC: Công bố thông tin về việc không còn đầu tư vào công ty liên kết
28/10 CTX: Thay đổi nhân sự
28/10 CTX: Thay đổi nhân sự
28/10 NHC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
28/10 S55: Đại hội cổ đông bất thường năm 2013
28/10 SJ1: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
28/10 SDP: Nghị quyết Hội đồng quản trị
28/10 SNG: Nghị quyết HĐQT
28/10 VNM: Nguyễn Ngọc Khánh - CĐNB - đã bán 100.000 CP
Tin tức quan trọng
Tìm kiếm tin tức Công bố thông tin
Cập nhật thị trường
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH