Tin tức chi tiết

HLD: Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành
HNX - 28/10/2013 3:56:00 CH        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
HLD 20,20 1,00%

Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành

Tin mới hơn
17:38 HHS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Đỗ Hữu Hạ
17:37 HPG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Trần Đình Long
17:36 TSC: Thông báo thay thế Nghị quyết số 45 bằng Nghị quyết số 49
17:35 HAR: Thông báo bổ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính
17:34 HHS: Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty (sửa đổi bổ sung lần 10)
17:33 PTK: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
17:33 HNX: Danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (tính đến 30/06/2015)
17:31 PET: Quyết định thay đổi niêm yết
17:26 VCM: Ký hợp đồng kiểm toán
17:19 ITD: Nghị quyết HĐQT kỷ họp bất thường tháng 7 năm 2015
Tin cũ hơn
28/10 VFMVF4: Thông báo hủy niêm yết chứng chỉ quỹ
28/10 BSC: Công bố thông tin về việc không còn đầu tư vào công ty liên kết
28/10 CTX: Thay đổi nhân sự
28/10 CTX: Thay đổi nhân sự
28/10 NHC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
28/10 S55: Đại hội cổ đông bất thường năm 2013
28/10 SJ1: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
28/10 SDP: Nghị quyết Hội đồng quản trị
28/10 SNG: Nghị quyết HĐQT
28/10 VNM: Nguyễn Ngọc Khánh - CĐNB - đã bán 100.000 CP
Tin tức quan trọng
Tìm kiếm tin tức Công bố thông tin
Cập nhật thị trường
VN-INDEX 616,43 +10,73 / +1,77%
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH