Tin tức chi tiết

HLD: Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành
HNX - 28/10/2013 3:56:00 CH        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
HLD 23,00 -0,43%

Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành

Tin mới hơn
27/03 BII: Thông báo về việc đưa cổ phiếu BII ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ
27/03 VTC: Giải trình chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán tại BCTC hợp nhất năm 2014
27/03 VXB: Giải trình chênh lệch trước và sau kiểm toán tại BCTC năm 2014
27/03 PGT: Báo cáo thường niên 2014
27/03 VE8: Giải trình chênh lệch trước và sau kiểm toán tại BCTC năm 2014
27/03 EID: Báo cáo tài chính năm 2014
27/03 SII: Công bố thời gian, đại điểm và cung cấp đường link ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
27/03 GSP: Thay đổi nhân sự
27/03 DHG: Dự kiến chỉ tiêu kinh doanh năm 2015
27/03 DCT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn Nguyễn Đoàn Mạnh
Tin cũ hơn
28/10 VFMVF4: Thông báo hủy niêm yết chứng chỉ quỹ
28/10 BSC: Công bố thông tin về việc không còn đầu tư vào công ty liên kết
28/10 CTX: Thay đổi nhân sự
28/10 CTX: Thay đổi nhân sự
28/10 NHC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
28/10 S55: Đại hội cổ đông bất thường năm 2013
28/10 SJ1: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
28/10 SDP: Nghị quyết Hội đồng quản trị
28/10 SNG: Nghị quyết HĐQT
28/10 VNM: Nguyễn Ngọc Khánh - CĐNB - đã bán 100.000 CP
Tin tức quan trọng
Tìm kiếm tin tức Công bố thông tin
Cập nhật thị trường
VN-INDEX 551,42 -4,74 / -0,85%
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH