Tin tức chi tiết

HLD: Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành
HNX - 28/10/2013 3:56:00 CH        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
HLD 16,30 0,00%

Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành

Tin mới hơn
27/08 TIG: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Pyn Fund Elite (Non - Ucits)
27/08 SGH: The Blackhorse Emerging Enterprises Master Fund - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 184.760 CP
27/08 SAF: Lưu Quang Huy - người có liên quan đến Tổng Giám đốc - đăng ký bán 30.000 CP
27/08 VMI: Nghị Quyết số 18/2015/VMI/NQ - HĐQT V/v: Thông qua sử điều lệ
27/08 BII: Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
27/08 SGH: The Blackhorse Enhanced Vietnam Inc - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP
27/08 SGH: The Blackhorse Emerging Enterprises Master Fund - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP
27/08 E1VFVN30: Thông báo về danh mục, tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi (27/08/2015)
27/08 PDR: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
06/08 L62: Thông báo về việc bổ nhiệm lại cán bộ
Tin cũ hơn
28/10 VFMVF4: Thông báo hủy niêm yết chứng chỉ quỹ
28/10 BSC: Công bố thông tin về việc không còn đầu tư vào công ty liên kết
28/10 CTX: Thay đổi nhân sự
28/10 CTX: Thay đổi nhân sự
28/10 NHC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
28/10 S55: Đại hội cổ đông bất thường năm 2013
28/10 SJ1: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
28/10 SDP: Nghị quyết Hội đồng quản trị
28/10 SNG: Nghị quyết HĐQT
28/10 VNM: Nguyễn Ngọc Khánh - CĐNB - đã bán 100.000 CP
Tin tức quan trọng
Tìm kiếm tin tức Công bố thông tin
Cập nhật thị trường
VN-INDEX 581,29 +11,29 / +1,98%
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH