Tin tức chi tiết

ACL: Nghị quyết HĐQT liên quan đến cổ phiếu ESOP
HOSE - 18/10/2013 5:16:56 CH        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
ACL 9,30 0,00%

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang công bố Nghị quyết HĐQT liên quan đến cổ phiếu ESOP như sau:

 

Tin mới hơn
07:17 BVS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
07:14 PVE: Thay đổi nhân sự
20/04 VTS: Báo cáo tài chính quý 1/2015
20/04 CVT: Báo cáo tài chính quý 1/2015
20/04 VC7: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
20/04 DL1: Báo cáo tài chính quý 1/2015
20/04 DHT: Báo cáo tài chính quý 1/2015 (công ty mẹ)
20/04 DPC: Báo cáo tài chính quý 1/2015
20/04 HDO: Báo cáo tài chính quý 1/2015
20/04 BAM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Tin cũ hơn
18/10 VNM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan Norges Bank
18/10 PGT: Báo cáo tài chính quý 3/2013
18/10 TV2: Báo cáo tài chính quý 3/2013
18/10 VC6: Báo cáo tài chính quý 3/2013
18/10 VAT: Thay đổi trụ sở giao dịch
18/10 VLA: Bổ nhiệm Giám đốc Phát triển phần mềm
18/10 VLA: Bổ nhiệm Giám đốc Giải pháp ứng dụng
18/10 VLA: Bổ nhiệm Giám đốc Hệ thống
18/10 BVS: Báo cáo tài chính quý 3/2013
18/10 HVX: Công bố giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng do UBCKNN cấp
Tin tức quan trọng
Tìm kiếm tin tức Công bố thông tin
Cập nhật thị trường
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH