Thống kê thị trường

Tìm kiếm theo mã CK :
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
Thống kê các sàn giao dịch
Sàn Chỉ số Index Biến thiên 52 tuần Giao dịch hôm nay
HOSE 935,57   +1,87/+0,20%
lúc 24/11/2017 3:01:22 CH
Cao nhất
23/11/2017
927,31
Thấp nhất
07/12/2016
647,33
SLGD: 97.018    KLGD: 225.727.519    GTGD: 6.481,52 tỷ
345
CP giao dịch
HNX 110,83   +0,65/+0,59%
lúc 24/11/2017 2:52:30 CH
Cao nhất
24/11/2017
109,80
Thấp nhất
14/12/2016
77,47
SLGD: 19.267    KLGD: 63.369.892    GTGD: 786,60 tỷ
253
CP giao dịch
UPCOM 54,10   -0,16/-0,29%
lúc 24/11/2017 2:54:27 CH
Cao nhất
20/03/2017
58,52
Thấp nhất
16/01/2017
0,00
SLGD: 6.894    KLGD: 14.729.301    GTGD: 286,10 tỷ
1
CP giao dịch