Thống kê thị trường

Tìm kiếm theo mã CK :
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
Thống kê các sàn giao dịch
Sàn Chỉ số Index Biến thiên 52 tuần Giao dịch hôm nay
HOSE 743,41   +1,50/+0,20%
lúc 26/05/2017 3:01:53 CH
Cao nhất
25/05/2017
740,89
Thấp nhất
24/06/2016
597,68
SLGD: 78.070    KLGD: 193.181.996    GTGD: 4.460,73 tỷ
336
CP giao dịch
HNX 93,69   +0,22/+0,23%
lúc 26/05/2017 2:54:55 CH
Cao nhất
26/05/2017
93,23
Thấp nhất
14/12/2016
77,47
SLGD: 18.872    KLGD: 56.834.936    GTGD: 586,41 tỷ
265
CP giao dịch
UPCOM 57,64   +0,25/+0,43%
lúc 26/05/2017 2:54:38 CH
Cao nhất
15/11/2016
59,24
Thấp nhất
16/01/2017
0,00
SLGD: 6.164    KLGD: 12.591.345    GTGD: 198,08 tỷ
1
CP giao dịch