Giới thiệu

Điện thoại:
Miền Bắc: 04.39741770
Miền Nam: 08.38213569
Hỗ trợ email
Đội ngũ nhân sự

Chúng tôi, gần 200 cán bộ và nhân viên VietinbankSc luôn đoàn kết tạo thành một tập thể vững mạnh để thực hiện sứ mệnh gia tăng giá trị đầu tư cho khách hàng và mục tiêu trở thành Công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam

 


Hội đồng quản trị - Ban điều hành


Ông Hạ Quang Vũ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

Ông Khổng Phan Đức – Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Minh Hằng – Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc

Ông Vũ Anh Đức - Ủy viên Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung - Ủy viên Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Minh Giang - Phó Tổng Giám đốc

Bà Phan Hải Sâm – Phó Tổng Giám Đốc

Ông Thái Hoàng Long – Phó Tổng Giám Đốc

 
 

 

Ban kiểm soát